Skip to main content

Tietosuojaseloste

REKISTERINPITÄJÄ

Nimi: LVI-Halli S. Peltomäki Oy

Y-tunnus: 0133454-7

Osoite: Piiparinkatu 4, 38700 KANKAANPÄÄ

Puhelin: 02-573 000

REKISTERIASIAT

Rekisteriin liittyviin tiedusteluihin tai palautteisiin vastataan osoitteessa lvi-peltomaki@lvi-halli.fi

REKISTERIN NIMI

LVI-Halli S. Peltomäki Oy:n asiakasrekisteri.

HENKILÖTIETOJEN KÄYTTÖTARKOITUS

Henkilötietoja käsitellään vain ennalta määriteltyihin tarkoituksiin, kuten asiakassuhteiden hoitaminen, asiakkaan ja rekisterinpitäjän oikeuksien ja velvollisuuksien toteuttaminen.

REKISTERIN TIETOSISÄLTÖ

Rekisteri voi sisältää esimerkiksi seuraavia tietoja asiakkaasta:

Yrityksen nimi

Yrityksen osoitetiedot

Sähköpostiosoite

Puhelinnumero

Laskutustiedot

SÄÄNNÖNMUKAISET TIETOLÄHTEET

Asiakastiedot saadaan säännönmukaisesti asiakkaalta itseltään asiakassuhteen syntyessä tai verkkolomakkeen kautta, jonka asiakas on täyttänyt.

SÄÄNNÖNMUKAISET TIETOJEN LUOVUTUKSET

Tietoja ei pääsääntöisesti luovuteta LVI-Halli S. Peltomäki Oy:n ulkopuolelle paitsi Suomen viranomaistoimien niin edellyttäessä.

POISTO-OIKEUS

Rekisteröidyllä on oikeus pyytää tietojen poistamista, jos tietojen käsittely ei ole tarpeen. Käsittelemme poistopyynnön, jonka jälkeen joko poistamme tiedot tai ilmoitamme perustellun syyn, miksi tietoja ei voida poistaa. Joitakin tietoja voidaan säilyttää kauemmin niiltä osin, kuin se on tarpeen laissa asetettujen velvollisuuksien toteuttamiseksi.

REKISTERIN SUOJAUS

Henkilötiedot säilytetään luottamuksellisina. Tietoverkko ja laitteisto, jolla rekisteri sijaitsee, on suojattu palomuurilla, käyttäjien hallinnalla ja muilla tarvittavilla teknisillä toimenpiteillä.